Ieskats viesnīcas EIROPA DeLUXE vēsturē

Viesnīca "Eiropa Hotel & Restaurant" pieder „Good Stay” viesnīcu tīklam, kas nozīmē, ka viesnīcas servisa līmenis atbilst visaugstākajiem standartiem, par ko liecina viesu atsauksmes un Q Latvia kvalitātes zīme.

Viesnīca "Eiropa Deluxe" atrodas Jomas ielā 76. Jomas iela ir otra kāpām tuvākā iela. Vēl 19.gs. vidū  Jomas un Jūras ielas apvidū bija jomains, slapjā laikā grūti izbrienams mežs. Kad 19.gs. otrajā pusē to sāka apbūvēt, te drīkstēja celt tikai dzīvojamās mājas vai pansijas. Te uz plašiem gruntsgabaliem ēkas būvēja ļoti bagāti cilvēki.

Centrālā viesnīcas ēka celta 20.gs. sākumā kā pansiju tipa ēka ar bagātīgu kokgriezuma dekoru. Zemesgabalā atrodas vēl viena vēsturiska ēka, kurā Latvijas brīvvalsts laikā atradās pansija "Imperial", bet pēc Otrā pasaules kara ēkas izmantoja Vissavienības Kūrortu padome. Rekonstrukcijas rezultātā ēkas uzcēla no jauna. Kopš ēku rekonstrukcijas pabeigšanas 2004.gadā tajās atrodas viesnīca "Eiropa Hotel & Restaurant".

Šodien viesnīcas "Eiropa Hotel & Restaurant" apvidū vērojami gandrīz visi Jūrmalai raksturīgie arhitektūras stili, kurus pārstāv 23 valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi.